Płyty termPIR® z gwarancją jakości Keymark

Firma Gór-Stal, wiodący producent płyt izolacyjnych termPIR®, posiada certyfikaty Keymark dla swoich produktów. Nabywcy produktów z certyfikatem Keymark korzystają z podwójnej gwarancji oferowanej przez system, który ocenia zarówno produkt, jaki i obiekty produkcyjne wytwórcy.

Komisja Europejska, chcąc stworzyć jednolity rynek, promuje ogólnoeuropejskie „znaki jakości”. Takim znakiem jest Keymark, którego właścicielami są Europejskie Komitety Standaryzacyjne CEN i CENELEC. Od 14 września 2018 r. w gronie posiadaczy certyfikatu Keymark dla wyrobów izolacyjnych jest firma Gór-Stal.

Certyfikat KEYMARK uzyskały płyty izolacyjne:

– termPIR® AL,
– termPIR® WS,
– termPIR® PK,
– termPIR® BT,
– termPIR® ETX,
– termPIR® BWS,
– termPIR® Agro AL,
– termPIR® Agro P.

Przypomnijmy, od 1 marca 2003 roku na terenie UE producentów, którzy chcą wprowadzić na rynek swoje wyroby, obowiązuje oznakowywanie ich znakiem CE.  Komisja Europejska, dbając o to, aby stworzyć jednolity rynek, promuje ogólnoeuropejskie „znaki jakości”, takie właśnie jak Keymark. Dzięki swojej wiarygodności, zastępuje on te narodowe certyfikaty i dodatkowo zapewnia całkowity, niczym nieograniczony dostęp do wszystkich rynków krajów UE.

 

About the author: Term PIR