Płaski

Dach plaski

Płaski zielony

Płaski balastowy

Kalkulator izolacji cieplnej

LOADING ....
Rodzaj stropodachu
Rodzaj ocieplenia
Grubość ocieplenia[cm]

{{wynik}} [W/m2K] U max

Ośiągnięto wymagany współczynnik przewodzenia ciepła.
* termPIR® -termPIR® AL, termPIR® AGRO AL, termPIR® AGRO P
** termPIR®-termPIR® ETX, termPIR® WS, termPIR® WG GK, termPIR® PK, termPIR® BWS, termPIR® BT

Doskonały materiał termoizolacyjny na dachy płaskie

Płyty termPIR® przeznaczone do ocieplenia dachu płaskiego,znajdują również zastosowanie jako znakomita izolacja dla dachów balastowych i zielonych. Idealnie nadają się do montażu na blasze trapezowej lub stropie żelbetowym lub innych nośnych podłożach dachu płaskiego. Dodatkową zaletą jest kompatybilność z różnego rodzaju paroizolacjami i hydroizolacjami, w tym: membranami termozgrzewalnymi wrażliwymi na punktowe działanie ognia. Montaż płyt termPIR ® jest szybki, prosty i czysty!

Płaski zielony
1

Roślinność

2

Substrat

3

Geowłóknina filtracyjna

4

Drenaż

5

Geowłóknina chłonno-ochronna

6

Hydroizolacja

7

Płyty iz olacyjne termPIR AL® lub termPIR BT®

8

Paroizolacja

9

Strop żelbetowy

DACH PŁASKI ZIELONY

Rekomendowaną płytą termoizolacyjną dla dachu zielonego są płyty termoizolacyjne : termPIR®AL, termPIR®WS

Zalety :

-zmniejszenie grubości izolacji dachu poprzez bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła

-stabilne podłoże

-podpokrycie w systemach klejonych i mocowanych mechanicznie .

DACH PŁASKI

Rekomendowaną płytą termoizolacyjną dla dachu zielonego są płyty termoizolacyjne : termPIR®AL, termPIR®WS

Zalety :

-zmniejszenie grubości izolacji dachu poprzez bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła

-stabilne podłoże

-podpokrycie w systemach klejonych i mocowanych mechanicznie .

Płaski
1

Hydroizolacja

2

Płyta izolacyjna termPIR®

3

Paraizolacja

4

Warstwa nośna np.: blacha trapezowa

Dach balastowy
1

Żwir płukany odpowiedniej frakcji

2

Hydroizolacja

3

Płyty izolacyjne termPIR® AL lub termPIR® BT

4

Paraizolacja

5

Strop żelbetowy

DACH PŁASKI BALASTOWY

Rekomendowaną płytą termoizolacyjną dla dachu zielonego są płyty termoizolacyjne : termPIR®AL, termPIR®WS

Zalety :

-zmniejszenie grubości izolacji dachu poprzez bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła

-stabilne podłoże

-podpokrycie w systemach klejonych i mocowanych mechanicznie .

DLACZEGO OCIEPLAĆ PŁYTAMI termPIR®?

Są doskonałą termoizolacją - λ = 0,022 W/m*K
wystarczy już płyta grubości 120 mm, a w domach energooszczędnych i pasywnych 150 mm
Są twarde i odporne na uszkodzenia - σ₁₀ = 150 kPa
nie zmieniają kształtu w czasie (nie osiadają), a przy tym są lekkie - tylko 3,6/kg/m² płyty o grubości 120 mm
Są wodoodporne - nasiąkliwość poniżej 2%
zapomnij o wymianie zawilgoconej izolacji, a montować można je niemal cały rok
Są odporne na czynniki biologiczne i chemiczne
nie musisz dzielić domu z gryzoniami i owadami ani przejmować się grzybami czy pleśnią
Mają podwyższoną odporność na ogień
są materiałem samogasnącym, czyli nie podtrzymującym ognia
Prosty montaż
możesz wykonać go sam

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE PŁYT termPIR®