System

Nakrokwiowy

Podkrokwiowy i międzykrokwiowy

 

Buduj z termPIR®energooszczędny DACH

Budownictwo energooszczędne wykorzystuje inteligentne technologie, umożliwiające uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i stworzenie budynku charakteryzującego się małym zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. Panele termPIR® zapewniają efektywniejszą termoizolację w porównaniu do innych materiałów budowlanych takich jak wełna mineralna lub styropian. pozwalają na oszczędne, długotrwałe i bezpieczne użytkowanie domu lub mieszkania.

 

UŚREDNIONA WARTOŚĆ DLA RÓŻNYCH PRODUCENTÓW * termPIR® AL, termPIR® AGRO AL, termPIR® AGRO P ** termPIR® ETX, termPIR® WS, termPIR® WG GK, termPIR® PK, termPIR® BWS, termPIR® BT

Kalkulator izolacji cieplnej

LOADING ....
Rodzaj ocieplenia
Grubość ocieplenia
Położenie

{{wynik}} [W/m2K] U max

Ośiągnięto wymagany współczynnik przewodzenia ciepła.
Od 31 grudnia wymagany współczynnik bedzie wynosić 0,15.
* termPIR® -termPIR® AL, termPIR® AGRO AL, termPIR® AGRO P
** termPIR®-termPIR® ETX, termPIR® WS, termPIR® WG GK, termPIR® PK, termPIR® BWS, termPIR® BT

Jak montować płyty izolacyjne termPIR® ?

Montaż nakrokwiowy

1

Krokiew

2

Płyty Izolacyjne termPIR® AL

3

Folia wiatroizolacyjna/membrana paroprzepuszczalna

4

Łata

5

Kontrłata

6

Pokrycie dachu

7

Taśma aluminiowa

Dedykowaną płytą dla systemu nakrokwiowego jest płyta izolacyjna termPIR® AL, która minimalizuje utraty ciepła przez mostki cieplne

Montaż podkrokwiowy i pomiędzykrokwiowy

Podkrokwiowy
1

Płyta izolacyjana termPIR®WS GK

2

Taśma aluminiowa

3

Płyta izolacyjna termPIR®AL

4

Krokiwe

5

Folia wiatroizolacyjna/membrana paroprzepuszczalna

6

Łata

7

Kontrłata

8

Pokrycie dachowe

Dedykowaną płytą dla systemu podkrokwiowego jest płyta izolacyjna termPIR® WS GK, która minimalizuje utraty ciepła przez mostki cieplne

Dlaczego warto ocieplać płytami termPIR® ?

Są doskonałą termoizolacją - λD = 0,022 W/m*K

wystarczy już płyta grubości 120 mm, a w domach
energooszczędnych i pasywnych 150 mm

Są twarde i odporne na uszkodzenia - σ₁₀ = 150 kPa
nie zmieniają kształtu w czasie (nie osiadają), a przy tym sąlekkie. Płyty o grubości 120 mm to tylko 3,6 kg/m².
Są wodoodporne - nasiąkliwość poniżej 2%
zapomnij o wymianie zawilgoconej izolacji. Dodatkową zaletą jest możliwość całorocznego montażu
Są odporne na czynniki biologiczne i chemiczne

nie musisz dzielić domu z gryzoniami i owadami ani
przejmować się grzybami czy pleśnią

Mają podwyższoną odporność na ogień
są materiałem samogasnącym, czyli nie podtrzymującym ognia
Prosty montaż

możesz wykonać go sam.

Rekomendowane zastosowanie płyt termPIR®