Dlaczego warto ocieplać płytami termPIR®?

Najwyższa termoizolacja- λD = 0,022 W/mk

do uzyskania domu pasywnego wystarczy już płyta grubości 120 mm

Odporne na uszkodzenia - σ10 = 150 kPa

sa twarde i lekkie, nie ulegają odkształceniu

Nasiąkliwość poniżej 2%

wodoodporne, nie wchłaniają wilgoci

Odporne na czynniki chemiczne i biologiczne

gwarancja braku pleśni i grzybów

Ognioodporność

mają podwyższoną odporność na ogień, nie podtrzymują ognia

Prosty montaż

możesz wykonać go sam.

Dane techniczne

Rodzaj rdzeniaSztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
Gęstość [kg/m3]30 kg/m3
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/m*K]λD = 0,026 dla grub.: 20 - 79 mm
λD = 0,025 dla grub.: 80 - 119 mm
λD= 0,024 dla grub. ≥ 120 mm​​​
Rodzaj okładzinyObustronna okładzina płyty wykonana z welonu szklanego ( ETX )
Standardowe wymiary płyt [mm]600 x 1200 ; 1200 x 2400​​
Dostępne wymiary płyt [mm]1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 ​​
Frezy*FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy*, TAG - frez pióro-wpust* ​​
Dostępne grubości płyt [mm]od 20 do 250 mm
Reakcja na ogieńKlasa E
Naprężenie ściskające≥ 150kPa
  • Obustronna okładzina płyty wykonana z welonu szklanego ( ETX )
  • Rdzeń płyty stanowi sztywna pianka poliizocyjanuratowa PIR o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych i ogniowych
  • Frezowane krawędzie ułatwiające montaż oraz zwiększające izolacyjność cieplną. Istnieje możliwość wykonania frezów: FIT - frez płaski, LAP - frez schodkowy*, TAG - frez pióro-wpust

Rodzaje frezów

FIT
LAP
TAG

ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA

Przygotowanie podłoża

 

Zanim rozpocznie się przyklejanie płyt termoizolacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże, do którego będą one przyklejane.Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających przyczepność (tłuszcz, pył, kurz itp.). Stare,luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia należy usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem Termo Organika® TO-KS lub klejem uniwersalnym TO-KU.Podłoża nasiąkliwe (np. gazobeton) należy zagruntować gruntem uniwersalnym Termo Organika TO-GU, podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe(np. beton, żelbet) gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS (lub gruntem polikrzemianowym TO-GP).

Film instruktażowy

Przyklejanie płyt izolacyjnych termPIR®

 

Jeżeli podłoże jest równe, klej uniwersalny Termo Organika TO-KU
należy nałożyć cienką warstwą na całą powierzchnię płyty termPIR® i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10–12 mm (RYS. 1). W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt, w taki sposób, aby klej nie wystawał poza obrys płyty i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (RYS. 2). W efekcie zaprawa powinna pokrywać co najmniej 80% płyty. Następnie płytę termPIR® należy przykleić do ściany, lekko ją dociskając, i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących paneli. Ewentualny naddatek kleju wystający poza obrys płyty należy natychmiast usunąć. Kolejne przyklejane rzędy paneli powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji.Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt. Listwy startowe powinny być jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia ścian fundamentowych. W sytuacji, gdy ściany fundamentowe są ocieplone, kolejnej warstwy ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu mocuje się bez listwy startowej z zachowaniem ciągłości izolacji.

Dobór płyt izolacyjnych termPIR®

Na dobór właściwej grubości paneli izolacyjnych w wykonywanym ociepleniu wpływ ma wiele czynników, m.in.:
» obowiązujące wymagania prawne dotyczące minimalnej izolacyjności,
» planowana izolacyjność przegrody,
» miejsce (możliwości zastosowania izolacji o danej grubości)
.
Rodzaj i grubość płyt termoizolacyjnych powinna być określona w projekcie technicznym. Dobór grubości paneli należy uzależnić od planowanego współczynnika przenikania ciepła całej ściany Uc. W systemie ociepleń termPIR® należy stosować płyty izolacyjne termPIR® ETX o standardowych grubościach: 50, 100, 120
i 150 mm oraz o wymiarach 1200×600 mm.
Uwaga: Płyty izolacyjne termPIR® należy montować nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty ich wyprodukowania (data produkcji umieszczona jest na każdej paczce płyt termPIR®).

Wykonanie warstwy zbrojonej

Zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając dodatkowe paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów) (RYS. 6). Ewentualne szczeliny pomiędzy przyklejonymi płytami termPIR® można wypełnić pianą poliuretanową Termo Organika. Szczelin nie wolno wypełniać klejem TO-KS, TO-KU lub TO-KUB, ani innymi zaprawami. Zaczynając od góry ściany, na przyklejone płyty termPIR® nakładać pacą (może być paca zębata lub gładka) klej uniwersalny Termo
Organika TO-KU lub biały klej uniwersalny Termo Organika TO-KUB, równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm i zatapiać w nim siatkę zbrojącą z zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Ułożona siatka powinna być napięta i całkowicie przykryta ok. 1 mm warstwą kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej należy stosować siatkę Termo Organika TO-S145. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoły, strefa przydrzwiowa, wjazdy do garaży, narożniki otworów okiennych i drzwiowych, itp.) należy stosować siatkę Termo Organika TO-S170. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS lub gruntem polikrzemianowym Termo Organika TO-GP w zależności od rodzaju układanego tynku.

Kołkowanie

Kołkowanie oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch dniach od przyklejenia płyt termPIR®. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i zgodne z projektem technicznym ocieplenia. Głębokość zakotwienia kołków w podłożu powinna wynosić co najmniej: 5–6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle pełnej ceramicznej i silikatowej, 8–9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach. Należy stosować łączniki z trzpieniem metalowym z główką z tworzywa lub z trzpieniem z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kołka powinien mieć średnicę co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna być chropowata z otworami zapewniającymi przyczepność zaprawy klejącej. W celu uniknięcia powstania mostków termicznych i efektu tzw. biedronki talerzyki należy dpowiednio zagłębić w płycie termPIR® i zakryć je zatyczkami wyciętymi z szarego styropianu lub z płyty termPIR®. W strefie krawędziowej zaleca się stosowanie zwiększonej liczby
łączników, ze względu na dodatkowe czynniki wpływające na osłabienie przyczepności, takie jak ssanie wiatru. W zależności od kształtu budynku strefa krawędziowa wynosi od 1 do 2 m.

Tynkowanie

Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, jednak nie wcześniej niż po 24 godz. od zakończenia gruntowania. W przypadku każdego rodzaju tynku temperatura podłoża, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosić powyżej +5°C.

Malowanie

Malowanie elewacji w systemie ociepleń termPIR® nie jest obligatoryjne. Malowanie jest szczególnie polecane w celu odnawiania zabrudzonej powierzchni. Częstym rozwiązaniem jest również wykonanie warstwy wierzchniej elewacji za pomocą tynku mineralno-polimerowego Termo Organika TO-TM i pomalowanie go jedną z farb. Odpowiedni kolor elewacji można uzyskać zarówno wykonując tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malując tynk biały farbą w potrzebnym kolorze. Malowanie można rozpocząć po:
» 3 dniach – tynki cienkowarstwowe, jeżeli temperatura podczas
aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej +15°C,
» 7–14 dniach – tynki cienkowarstwowe, jeżeli temperatura podczas
aplikacji i wysychania tynku wynosi mniej niż +15°C (im niższa
temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten
powinien być dłuższy),
» 14 dniach – tynki cementowe i cementowo-wapienne,
» 28 dniach – beton
z zachowaniem zasad malowania różnych podłoży odpowiednimi
farbami