Пані та панове!

На 25 травня 2018 рік вступив в силу положення відповідно до постанови Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016 / 679 від 27 квітня 2016 р Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95 / 46 / EC (Regulation Загальний захист даних) (Official Journal. ЄС L 119 від 4.05.2016, стор. 1).

Ми хотіли б повідомити вас, що компанія Gór-Stal, зареєстрована в компанії Gorlice, обробляє персональні дані відповідно до чинного законодавства.

Більш детальна інформація щодо обробки даних окремих категорій осіб може бути знайдена в «Your Image», «Підрядники», «Експерт авторів, узгодження, сертифікати». В «Для дорослих» ви знайдете виписку з політики щодо захисту персональних даних, в якому докладно описує права суб'єктів даних. Крім того, в «дорослих» ви знайдете зразки форм, які можна використовувати для того, щоб посилаючись на конкретний запит до Gor-Stal sp. z o.o., що базується в Gorlice, стосовно обробки персональних даних. Ці форми були створені для полегшення здійснення прав закону. Ви можете використовувати ці форми, хоча їх не потрібно.