Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia przez produkty parametrów technicznych i prawnych, wymaganych na rynku belgijskim oraz luksemburskim.

Certyfikat dotyczy ATG dotyczą:
ATG H966: dla termPIR® AL, WS, ETX, BT, BWS, Agro AL, Agro P
ATG 1388: dla termPIR® AL, WS, Agro AL, Agro P (na ściany trójwarstwowe)

Więcej informacji na:
http://www.ubatc.be/index.cfm?n01=technical_approval&action=detail&firm_id=10079&lang=fr