KOMO® to znak zbiorowy lub znak jakości, który jest stosowany w budownictwie holenderskim, zarówno w budownictwie cywilnym i niemieszkalnym, jak i w robotach ziemnych i inżynierii hydraulicznej .

Fundacja KOMO® zarządza znakami jakości. Certyfikaty KOMO® są wydawane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w tym celu przez Holenderską Radę Akredytacji i posiadającą umowę licencyjną. Istnieje około 7 000 posiadaczy certyfikatów KOMO.  - Jest nam niezmiernie miło, iż wysoka, jakość naszych produktów została doceniona i  znalazła się na liście certyfikowanych produktów – mówi Krystian Łukaszyk, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Bochni.

Firmy mogą stosować znak jakości KOMO® tylko wtedy, gdy ich produkt, usługa spełniają wymogi jakości określone w odpowiednich wytycznych dotyczących oceny. Wytyczne dotyczące oceny są opracowywane przez radę ekspertów pod nadzorem instytucji certyfikującej, przy czym niezależność i proporcjonalna reprezentacja zainteresowanych stron jest oceniana przez KOMO® i Holenderską Radę Akredytacyjną.

Dzięki uczestnikom z 48 krajów na prawie wszystkich kontynentach system jakości KOMO® oferuje kupującym i klientom w sektorze budowlanym i infrastrukturalnym niezawodny, międzynarodowy kompas jakości

Certyfikat KOMO dotyczy płyt:

- termPIR® AL (20-250 mm) na dachy płaskie i ściany trójwarstwowe

- termPIR®  BT (20-250 mm) na dachy płaskie.